The Video and Digital Arts Festival (VAD) held in Girona will no longer be holding the festival again. The event has been running for ten years, and the continued issues surrounding funding have squeezed another organisation to leave yet more of a cultural gap in our societies.

Please find VAD’s farewell message in English, Spanish (Catalan) and Spanish (Castilian).

Dear VAD friends,

For ten years we’ve organised the Girona Video and Digital Art Festival. Now we have to stop due to the economic situation of our cultural institutions and the payament delay.

Despite that, we want to express thanks for your confidence and support of our activity, a festival that has created a plataform to show some of the most interesting digital artistic works.

Artists, curators, technicians, and contributors, we all want to thank you for your help and your company throught all those years.

We will come back, maybe with another name or project but always with the same energy to promote artistic creation.

We keep in touch to inform you about  our future plans, and you can follow our activity in NU2’S website www.nu2s.org or write me atinfo@nu2s.org

Núria Font and VAD’s team

————————————-

Estimats amics del VAD,

Després de deu anys organitzant el Festival de Vídeo i Arts Digitals a Girona, hem arribat al final d’una etapa i ens veiem obligats a fer una parada en el camí, esperem que no sigui definitiva.

Les condicions de finançament del nou model polític i econòmic, marcat per la crisi, les noves polítiques culturals i l’augment de l’IVA, fan inviable un projecte independent com ha estat el festival VAD. A nosaltres en hagués agradat continuar, però un any d’endarreriment de les ajudes per part del Departament de Cultura de la Generalitat i unes previsions nefastes pels propers anys desanimen a qualsevol. Per tant, no ens volem arriscar a endeutar-nos i deixar pagaments pendents.

Malgrat tot, no volíem deixar d’agrair-vos a tots la vostra confiança i suport a una activitat de la que ens sentim molt orgullosos, un festival que durant aquests deu anys ha creat grans complicitats, tant amb el públic de Girona com amb la comunitat internacional, servint de plataforma per donar a conèixer la creació audiovisual més destacada realitzada amb els nous mitjans digitals.

Artistes, curadors, tècnics i col·laboradors volíem donar-vos les gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta aventura.

Tornarem, potser canviarem de nom i elaborarem un altre projecte, però serà amb les mateixes ganes de donar suport a la creació i a la cultura.

Ens mantindrem en contacte, informant-vos dels plans de futur.

De moment podeu seguir la meva activitat a través de NU2’s www.nu2s.org i em podeu escriure a info@nu2s.org

Fins aviat!

Núria Font i l’equip del VAD

————————————-

Queridos amigos del VAD,

Después de diez años organizando el Festival de Video y Artes Digitales de Girona, hemos llegado al final de una etapa y nos vemos obligados a hacer un alto en el camino, aunque deseamos que no sea definitivo.

Las condiciones de financiación del nuevo modelo político y económico, marcado por la crisis, las nuevas políticas culturales y el augmento del IVA, hacen inviable un proyecto independiente como ha sido el VAD. A nosotros nos hubiera gustado continuar, pero un año de atraso de las ayudas del Departamento de Cultura de la Generalitat y unas previsiones nefastas para los próximos años desaniman a cualquiera. Es por eso que no nos queremos arriesgar a contraer más deudas y dejar pagos pendientes.

A pesar de todo, no queríamos dejar de agradeceros a todos la confianza y el apoyo a una actividad de la que nos sentimos muy orgullosos, un festival  que durante los diez años ha creado grandes complicidades con el público de Girona, pero también con la comunidad internacional, conviertiéndose en una plataforma para dar a conocer la creación audiovisual más destacada realizada con medios digitales.

Artistas, curadores, técnicos y colaboradores queríamos daros las gracias por habernos acompañado en esta aventura.

Volveremos, tal vez cambiando de nombre y elaborando otro proyecto, pero será con la misma energía para dar apoyo a la creación y a la cultura.

Nos mantendreos en contacto para informar de los planes de futuro.

De momento podéis seguir mi actividad en la web de NU2’S www.nu2s.org y podéis escribirme en info@nu2s.org

Hasta pronto!

Núria Font y el equipo del VAD